WETTELIJKE MEDEDELINGEN

Website editor

Flower Exploitation Campings La Plage
16, Avenue Charles de Gaulle
31130 Balma
telefoon: 05 55 98 08 54
e-mail : camping.laplage@flowercampings.com

Siret : 51244588300030
Intracommunautaire BTW: FR 84 512445883
Kapitaal : 10 000 €

Hoofdredacteur en publicatiedirecteur: Paul Combes

Realisatie

GEEK TONIC

Vertegenwoordigd door Mr. Yohan Darmayan in zijn hoedanigheid van Manager
Maatschappelijke zetel : 1 ALL PIERRE GEORGES LATECOERE 64200 BIARRITZ
Tel: 05 32 74 11 52
E-mail : info@geek-tonic.com
Website : www.geek-tonic.com
SIRET : 89746755100015
APE : 6201Z

Auteursrecht en auteurschap

Het geheel van de inhoud van deze site hangt af van de royalty’s zoals op de intellectuele eigendom van de Franse wetgeving Elke reproductie (met inbegrip van de foto’s, de pictogrammen en de downloadbare documenten) is verboden zonder voorafgaande toestemming van GEEKTONIC. De reproductie op een elektronische drager van het geheel of een gedeelte van de site op papier of in elektronische vorm is verboden. GEEKTONIC wijst elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van de internetsite van de hand. GEEKTONIC is ook niet verantwoordelijk voor de externe links die naar deze site verwijzen.

Persoonsgegevens en nominatieve informatie

U hebt recht op toegang tot, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die u betreffen, overeenkomstig artikel 34 van de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens (Loi ” Informatique et Libertés ” n° 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd op 6 augustus 2018). Om dit recht op toegang uit te oefenen, kunt u een schriftelijk verzoek richten aan de redacteur van de site.

Wetgeving

Volgens de wet van 11 maart 1957 (art. 41) en het wetboek van intellectuele eigendom van 1 juli 1992 is het verboden delen van de site, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren zonder voorafgaande toestemming van de uitgever van de site. De logo’s, afbeeldingen, foto’s, video’s, grafische kaarten en teksten zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Deze site kan, zonder dat zij daarvan op de hoogte is, door middel van hypermedia-links met andere sites zijn verbonden. De redacteur van deze site wijst alle verantwoordelijkheid af voor de informatie die op deze andere sites wordt gepresenteerd. De internetgebruiker erkent dat het gebruik van deze site valt onder het Franse recht.

qualite tourisme logo hebergement peche flower camping flower safe camping2be